Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0,01 2,22 лв. +0,01 0,71 лв. +0.00
Андора 2,13 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Армения 1,18 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,27 лв. +0,01 2,21 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,75 лв. +0.00 2,87 лв. +0,01 1,19 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,99 лв. +0,01 1,95 лв. +0,01 1,06 лв. +0.00
България eu 1,96 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Хърватия eu 2,49 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Кипър eu 2,22 лв. +0,03 2,29 лв. +0,03
Чехия eu 2,16 лв. -0,01 2,06 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Дания eu 2,93 лв. +0.00 2,57 лв. +0,01
Естония eu 2,61 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,05 лв. -0,01 2,85 лв. -0,01
Франция eu 2,90 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,23 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,78 лв. +0,01 2,52 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Гърция eu 3,03 лв. +0,01 2,52 лв. +0.00 1,63 лв. +0,01
Унгария eu 2,20 лв. -0,01 2,29 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 2,79 лв. +0,03 2,69 лв. +0,03
Ирландия eu 2,61 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,02 лв. +0.00 2,78 лв. +0,01 1,23 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,46 лв. +0,01 2,26 лв. +0,01 1,11 лв. +0,02
Литва eu 2,28 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,39 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Северна Македония 2,03 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,64 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,46 лв. +0,01 2,83 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01
Норвегия 3,12 лв. -0,02 2,90 лв. -0,02 1,56 лв. +0.00
Полша eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Португалия eu 3,06 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Румъния eu 2,00 лв. -0,05 2,01 лв. -0,04 1,01 лв. -0,04
Русия 1,05 лв. +0.00 1,05 лв. -0,01 0,56 лв. +0.00
Сърбия 2,38 лв. +0,02 2,51 лв. +0,01 1,37 лв. +0,02
Словакия eu 2,53 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Словения eu 2,16 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Испания eu 2,49 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,94 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 2,17 лв. +0,01
Швейцария 2,74 лв. +0,01 2,89 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Турция 1,63 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01 0,92 лв. +0.00
САЩ 1,06 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Украйна 1,58 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Великобритания eu 2,74 лв. -0,01 2,79 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00