<< Октомври 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 2,38BAM/л
 ДИЗ: 2,22BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
2  A95: 2,41BAM/л
 ДИЗ: 2,22BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
3  A95: 2,41BAM/л
 ДИЗ: 2,22BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
4  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,23BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
5  A95: 2,41BAM/л
 ДИЗ: 2,23BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
6  A95: 2,41BAM/л
 ДИЗ: 2,23BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
7  A95: 2,42BAM/л
 ДИЗ: 2,23BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
8  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,24BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
9  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,24BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
10  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,24BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
11  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,24BAM/л
 ГАЗ: 1,28BAM/л 
12  A95: 2,38BAM/л
 ДИЗ: 2,25BAM/л
 ГАЗ: 1,28BAM/л 
13  A95: 2,36BAM/л
 ДИЗ: 2,25BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
14  A95: 2,36BAM/л
 ДИЗ: 2,26BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
15  A95: 2,36BAM/л
 ДИЗ: 2,26BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
16  A95: 2,37BAM/л
 ДИЗ: 2,26BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
17  A95: 2,38BAM/л
 ДИЗ: 2,26BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
18  A95: 2,39BAM/л
 ДИЗ: 2,28BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л 
19  A95: 2,38BAM/л
 ДИЗ: 2,28BAM/л
 ГАЗ: 1,36BAM/л 
20  A95: 2,39BAM/л
 ДИЗ: 2,28BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л 
21  A95: 2,39BAM/л
 ДИЗ: 2,28BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л 
22  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,28BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л 
23  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,29BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л 
24  A95: 2,40BAM/л
 ДИЗ: 2,29BAM/л
 ГАЗ: 1,37BAM/л
25 26 27 28 29 30 31