<< Септември 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,82BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
2  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,82BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
3  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,82BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
4  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
5  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
6  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
7  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
8  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
9  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
10  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
11  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
12  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
13  A95: 2,18BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
14  A95: 2,17BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
15  A95: 2,20BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
16  A95: 2,20BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
17  A95: 2,20BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
18  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
19  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
20  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л 
21  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
22  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
23  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
24  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
25  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
26  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
27  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,92BAM/л 
28  A95: 2,19BAM/л
 ДИЗ: 1,83BAM/л
 ГАЗ: 0,93BAM/л
29 30