<< Октомври 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,30BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
2  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
3  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,30BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
4  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
5  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
6  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
7  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
8  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
9  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,31BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
10  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
11  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
12  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
13  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
14  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
15  A95: 2,28BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
16  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
17  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,33BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
18  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
19  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
20  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л 
21  A95: 2,29BAM/л
 ДИЗ: 2,32BAM/л
 ГАЗ: 0,61BAM/л
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31