Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,99 лв. +0,03 3,36 лв. +0,03 1,16 лв. +0,01
Андора 2,90 лв. +0,02 2,94 лв. +0,03
Армения 2,03 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,16 лв. +0,02 3,50 лв. +0,03 2,70 лв. +0.00
Беларус 1,72 лв. +0,01 1,72 лв. +0,01 0,92 лв. +0,01
Белгия eu 3,58 лв. +0,03 3,55 лв. +0,03 1,51 лв. +0,02
Босна и Херцеговина 2,64 лв. +0,02 2,93 лв. +0,03 1,54 лв. +0,01
България eu 2,62 лв. +0.00 2,94 лв. -0,01 1,19 лв. +0,01
Хърватия eu 2,84 лв. +0,02 3,12 лв. +0,03 1,85 лв. +0,02
Кипър eu 2,69 лв. +0,02 3,09 лв. +0,03
Чехия eu 3,09 лв. +0,02 3,09 лв. +0,02 1,40 лв. +0,01
Дания eu 3,88 лв. +0,03 3,64 лв. +0,03
Естония eu 3,46 лв. +0.00 3,46 лв. -0,03 1,48 лв. +0,02
Финландия eu 3,83 лв. +0,03 4,10 лв. +0,04
Франция eu 3,77 лв. +0,03 3,75 лв. +0,03 1,95 лв. +0,02
Грузия 2,08 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Германия eu 3,58 лв. +0.00 3,62 лв. +0.00 2,14 лв. +0,02
Гърция eu 3,76 лв. +0,02 3,55 лв. +0.00 1,97 лв. +0,02
Унгария eu 3,18 лв. +0,03 3,43 лв. +0,02 1,99 лв. +0,02
Исландия 4,02 лв. +0,03 4,15 лв. +0,03
Ирландия eu 3,16 лв. +0,05 3,32 лв. +0,02 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,70 лв. +0,02 3,75 лв. +0,01 1,60 лв. +0,08
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,23 лв. +0,02 3,37 лв. +0,03 1,60 лв. +0,01
Литва eu 2,96 лв. +0,02 3,29 лв. +0,03 1,15 лв. -0,01
Люксембург eu 3,11 лв. +0,03 3,13 лв. +0,02 1,51 лв. +0,01
Северна Македония 2,58 лв. -0,03 2,56 лв. -0,10 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,02 2,38 лв. +0,02
Молдова 2,48 лв. +0,03 2,38 лв. -0,02 1,61 лв. +0,03
Черна гора 2,89 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,74 лв. +0,02 3,57 лв. +0,01 1,80 лв. +0,02
Норвегия 4,04 лв. +0,03 3,84 лв. +0,03 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,78 лв. +0,02 3,17 лв. +0.00 1,34 лв. +0,01
Португалия eu 3,42 лв. +0,01 3,24 лв. +0.00 1,73 лв. +0,02
Румъния eu 2,61 лв. +0,02 3,06 лв. +0,02 1,48 лв. +0,01
Русия 1,33 лв. +0,02 1,50 лв. +0,02 0,52 лв. +0,01
Сърбия 2,83 лв. +0,01 3,32 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Словакия eu 3,15 лв. +0,03 3,20 лв. +0,02 1,57 лв. +0,02
Словения eu 2,66 лв. +0,08 3,01 лв. +0,07 1,82 лв. +0,01
Испания eu 3,23 лв. +0,02 3,27 лв. +0,01 1,97 лв. +0,02
Швеция eu 3,45 лв. +0,01 4,02 лв. +0.00 2,21 лв. +0,04
Швейцария 3,61 лв. +0,03 4,07 лв. +0,04 2,10 лв. +0,02
Турция 2,04 лв. +0,04 2,15 лв. +0,03 1,09 лв. +0,03
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,39 лв. +0,02 2,58 лв. +0,03 1,30 лв. +0,01
Великобритания eu 3,31 лв. +0,03 3,99 лв. +0,02 1,70 лв. +0,02