Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,76 лв. +0,01 2,74 лв. +0,01 0,80 лв. +0.00
Алжир 0,34 лв. +0.00 0,21 лв. +0.00 0,14 лв. +0.00
Андора 2,22 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00
Армения 1,93 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Австрия eu 2,40 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. -0,01 1,47 лв. -0,01 0,76 лв. -0,01
Белгия eu 2,97 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,23 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
България eu 2,22 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Хърватия eu 2,55 лв. -0,01 2,46 лв. -0,01 1,22 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,52 лв. -0,02 2,39 лв. -0,02 1,10 лв. -0,01
Дания eu 3,27 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00
Египет 0,88 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Естония eu 2,68 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Финландия eu 2,92 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00
Франция eu 2,91 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,27 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 2,80 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Гърция eu 3,14 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Унгария eu 2,25 лв. -0,01 2,29 лв. -0,01 1,44 лв. +0.00
Исландия 3,28 лв. -0,02 3,13 лв. -0,02
Ирландия eu 2,78 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,26 лв. -0,02 4,14 лв. -0,02 1,64 лв. -0,01
Италия eu 3,12 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Йордания 2,44 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Латвия eu 2,36 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Ливан 2,83 лв. -0,01 1,89 лв. -0,01 1,79 лв. +0.00
Либия 0,26 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,33 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Люксембург eu 2,40 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 2,10 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,79 лв. -0,01 1,60 лв. -0,01 1,07 лв. -0,01
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,95 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Холандия eu 3,50 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Норвегия 3,34 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Полша eu 2,13 лв. +0.00 2,17 лв. -0,01 0,95 лв. +0.00
Португалия eu 3,10 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Румъния eu 2,09 лв. -0,01 2,15 лв. -0,01 1,08 лв. +0.00
Русия 1,29 лв. -0,02 1,29 лв. -0,02 0,63 лв. -0,01
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,47 лв. -0,01 2,69 лв. -0,01 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,63 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Швеция eu 2,92 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Швейцария 2,59 лв. +0,01 2,70 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Тунис 1,00 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Турция 1,97 лв. -0,01 1,88 лв. -0,01 0,47 лв. +0.00
САЩ 1,15 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Украйна 1,96 лв. -0,01 1,90 лв. -0,01 0,80 лв. +0.00
Великобритания eu 2,87 лв. -0,01 2,95 лв. -0,01 1,42 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ