Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,66 лв. +0,01 2,61 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,50 лв. +0,01 2,18 лв. +0.00
Армения 1,66 лв. +0,01 1,58 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Австрия eu 2,70 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,43 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,27 лв. +0,02 3,31 лв. +0,02 1,58 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,31 лв. +0,01 2,26 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
България eu 2,36 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Хърватия eu 2,94 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Кипър eu 2,59 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Чехия eu 2,70 лв. +0.00 2,58 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,41 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00
Естония eu 2,99 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Финландия eu 3,48 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00
Франция eu 3,27 лв. +0.00 3,08 лв. +0,01 1,76 лв. +0.00
Грузия 1,67 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Германия eu 3,27 лв. +0,01 3,01 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Гърция eu 3,41 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00
Унгария eu 2,64 лв. +0.00 2,70 лв. -0,01 1,56 лв. +0,01
Исландия 3,23 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00
Ирландия eu 3,05 лв. +0,01 2,84 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,39 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,83 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Литва eu 2,69 лв. +0,01 2,51 лв. +0,01 1,45 лв. +0,02
Люксембург eu 2,85 лв. +0.00 2,71 лв. +0,01 1,50 лв. +0,05
Северна Македония 2,33 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,07 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Черна гора 2,76 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,86 лв. +0,01 3,18 лв. +0,01 1,90 лв. +0,01
Норвегия 3,55 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01 1,63 лв. +0.00
Полша eu 2,50 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,31 лв. +0,01
Португалия eu 3,46 лв. -0,01 3,11 лв. -0,01 1,60 лв. +0.00
Румъния eu 2,41 лв. +0,01 2,40 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Русия 1,20 лв. +0,01 1,18 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Сърбия 2,73 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Словакия eu 2,86 лв. +0,02 2,62 лв. +0,02 1,39 лв. +0,03
Словения eu 2,57 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Испания eu 2,89 лв. +0,01 2,64 лв. +0,01 1,58 лв. +0.00
Швеция eu 3,42 лв. +0.00 3,72 лв. -0,01 2,49 лв. +0.00
Швейцария 3,12 лв. +0,01 3,20 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Турция 1,46 лв. +0,01 1,43 лв. +0,02 1,10 лв. -0,01
САЩ 1,46 лв. +0,01 1,60 лв. +0.00
Украйна 1,94 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Великобритания eu 3,17 лв. +0,01 3,24 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00