Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,80 лв. +0.00 4,12 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Андора 3,44 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00
Армения 2,23 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Австрия eu 3,85 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00
Беларус 1,51 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,91 лв. +0.00 4,23 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
България eu 3,38 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Хърватия eu 3,29 лв. +0.00 3,52 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00
Кипър eu 3,54 лв. +0.00 3,81 лв. +0.00
Чехия eu 3,61 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Дания eu 4,48 лв. +0.00 4,32 лв. +0.00
Естония eu 4,05 лв. +0.00 3,75 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Финландия eu 4,76 лв. +0.00 4,70 лв. +0.00
Франция eu 3,93 лв. -0,01 4,06 лв. +0.00 1,69 лв. -0,01
Грузия 2,47 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Германия eu 3,84 лв. +0.00 4,07 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Гърция eu 4,54 лв. +0.00 4,00 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00
Унгария eu 3,35 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Исландия 4,56 лв. +0.00 4,48 лв. +0.00
Ирландия eu 3,98 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,86 лв. +0.00 3,83 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,94 лв. +0.00 3,97 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Литва eu 3,77 лв. +0.00 3,78 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Люксембург eu 3,62 лв. +0.00 3,75 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Северна Македония 2,99 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 3,05 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Черна гора 3,35 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,43 лв. +0.00 3,95 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00
Норвегия 4,72 лв. +0.00 4,67 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Полша eu 3,12 лв. +0.00 3,25 лв. +0,02 1,48 лв. +0.00
Португалия eu 4,03 лв. +0.00 4,01 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Румъния eu 3,27 лв. +0.00 3,54 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Русия 1,64 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Сърбия 3,18 лв. +0.00 3,43 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Словакия eu 3,63 лв. +0.00 3,61 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Словения eu 3,34 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Испания eu 3,98 лв. +0.00 3,96 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00
Швеция eu 4,07 лв. +0.00 4,75 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00
Швейцария 4,17 лв. +0.00 4,40 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Турция 2,80 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,86 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00
Великобритания eu 4,06 лв. +0.00 4,31 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00