<< Март 2024 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 2,49BAM/л
 ДИЗ: 2,58BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
2  A95: 2,49BAM/л
 ДИЗ: 2,58BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
3  A95: 2,49BAM/л
 ДИЗ: 2,58BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
4  A95: 2,54BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
5  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
6  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
7  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
8  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
9  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
10  A95: 2,53BAM/л
 ДИЗ: 2,59BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
11  A95: 2,56BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
12  A95: 2,56BAM/л
 ДИЗ: 2,60BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
13  A95: 2,58BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
14  A95: 2,58BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
15  A95: 2,58BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
16  A95: 2,58BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
17  A95: 2,58BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
18  A95: 2,62BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
19  A95: 2,61BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
20  A95: 2,61BAM/л
 ДИЗ: 2,62BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
21  A95: 2,61BAM/л
 ДИЗ: 2,62BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
22  A95: 2,60BAM/л
 ДИЗ: 2,61BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
23  A95: 2,62BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
24  A95: 2,61BAM/л
 ДИЗ: 2,62BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
25  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
26  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
27  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
28  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
29  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,63BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
30  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
31  A95: 2,64BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л