Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,81 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01
Армения 2,50 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Австрия eu 3,14 лв. +0.00 3,12 лв. +0,01 2,21 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,34 лв. +0,03 3,46 лв. +0,04 1,29 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0.00 2,53 лв. +0,01 1,24 лв. +0,01
България eu 2,65 лв. +0.00 2,64 лв. +0,01 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 2,90 лв. +0.00 2,85 лв. +0,01 1,45 лв. +0.00
Кипър eu 2,93 лв. +0,01 2,99 лв. +0.00
Чехия eu 3,03 лв. +0,01 2,88 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Дания eu 3,86 лв. +0,01 3,50 лв. +0.00
Естония eu 3,43 лв. +0,01 3,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0,01
Финландия eu 3,61 лв. +0,01 3,41 лв. +0,01
Франция eu 3,58 лв. +0,01 3,35 лв. +0,02 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,13 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Германия eu 3,54 лв. +0,01 3,27 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00
Гърция eu 3,68 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,65 лв. +0,01
Унгария eu 2,94 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,72 лв. +0,01
Исландия 3,99 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00
Ирландия eu 3,48 лв. +0,01 3,30 лв. +0,01 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0,01 3,37 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,25 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,36 лв. +0,01
Литва eu 2,99 лв. +0,08 2,82 лв. +0,08 1,45 лв. +0.00
Люксембург eu 3,08 лв. +0,03 2,94 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Северна Македония 2,56 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,48 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Черна гора 3,01 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,09 лв. +0,01 3,51 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,82 лв. +0,03 3,50 лв. +0,02 2,43 лв. +0,04
Полша eu 2,93 лв. +0,01 2,93 лв. +0,01 1,21 лв. +0.00
Португалия eu 3,40 лв. +0,01 3,12 лв. +0,01 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,72 лв. +0,01 2,76 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Сърбия 3,16 лв. +0.00 3,37 лв. +0,01 1,62 лв. +0.00
Словакия eu 3,11 лв. +0,02 2,91 лв. +0,03 1,33 лв. +0.00
Словения eu 2,83 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,63 лв. +0,01
Испания eu 3,15 лв. +0,01 2,86 лв. +0.00 1,85 лв. +0,01
Швеция eu 3,21 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 2,40 лв. +0,01
Швейцария 3,84 лв. +0.00 3,94 лв. +0,01 2,11 лв. +0,01
Турция 2,25 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,59 лв. +0.00 2,43 лв. +0,01 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,55 лв. -0,01 2,01 лв. +0,02