Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,69 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,18 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00
Армения 1,82 лв. +0,02 1,71 лв. +0,02
Австрия eu 2,24 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,29 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 2,79 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,07 лв. -0,02
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,08 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Хърватия eu 2,69 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,33 лв. -0,01 2,35 лв. -0,01 1,03 лв. +0.00
Дания eu 3,22 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00
Египет 0,76 лв. +0.00 0,55 лв. +0.00
Естония eu 2,52 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,86 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Франция eu 2,93 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,28 лв. +0,01 1,25 лв. +0,01
Германия eu 2,72 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Гърция eu 3,11 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,28 лв. -0,01 2,44 лв. -0,01 1,44 лв. -0,01
Исландия 3,30 лв. -0,02 3,31 лв. -0,02
Ирландия eu 2,66 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,04 лв. +0,01 3,87 лв. +0,02 1,46 лв. +0,01
Италия eu 3,11 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Йордания 2,33 лв. +0,02 1,34 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,26 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Ливан 2,77 лв. +0,03 2,11 лв. +0,03 1,71 лв. +0,02
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,18 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Люксембург eu 2,30 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Македония 1,97 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0,02 1,58 лв. +0,02 1,06 лв. +0,01
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,86 лв. +0,01 1,72 лв. +0,01
Холандия eu 3,38 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Норвегия 3,29 лв. -0,02 3,19 лв. -0,02 1,63 лв. -0,01
Полша eu 2,12 лв. +0.00 2,26 лв. -0,01 0,94 лв. +0.00
Португалия eu 2,98 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,43 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Русия 1,23 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,37 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,23 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Словения eu 2,36 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,47 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Швеция eu 2,90 лв. -0,01 3,00 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01
Швейцария 2,56 лв. +0,01 2,81 лв. +0,02 1,48 лв. +0,01
Тунис 0,90 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Турция 1,72 лв. -0,04 1,57 лв. -0,03 0,50 лв. -0,01
САЩ 1,13 лв. +0,01 1,34 лв. +0,01
Украйна 1,92 лв. +0,04 1,75 лв. +0,03 0,87 лв. +0,02
Великобритания eu 2,76 лв. +0,03 2,96 лв. +0,03 1,46 лв. +0,02

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ