<< Април 2020 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,16BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
2  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,15BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
3  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,15BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
4  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,14BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
5  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,14BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
6  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,14BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
7  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,12BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
8  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,11BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
9  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,11BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
10  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,07BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
11  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,07BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
12  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,07BAM/л
 ГАЗ: 1,10BAM/л 
13  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,07BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
14  A95: 2,14BAM/л
 ДИЗ: 2,06BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
15  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,06BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
16  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
17  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
18  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,07BAM/л 
19  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,03BAM/л
 ГАЗ: 1,07BAM/л 
20  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,03BAM/л
 ГАЗ: 1,05BAM/л 
21  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,02BAM/л
 ГАЗ: 1,05BAM/л 
22  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,02BAM/л
 ГАЗ: 1,05BAM/л 
23  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,02BAM/л
 ГАЗ: 1,05BAM/л 
24  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,05BAM/л 
25  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,04BAM/л 
26  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,04BAM/л 
27  A95: 1,93BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,02BAM/л 
28  A95: 1,93BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,02BAM/л 
29  A95: 1,93BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,02BAM/л 
30  A95: 1,93BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,02BAM/л