<< Март 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,99BAM/л
 ДИЗ: 1,95BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
2  A95: 1,99BAM/л
 ДИЗ: 1,95BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
3  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 1,95BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
4  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 1,95BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
5  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 1,96BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
6  A95: 2,11BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
7  A95: 2,08BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,08BAM/л 
8  A95: 2,09BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
9  A95: 2,09BAM/л
 ДИЗ: 1,99BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
10  A95: 2,09BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,13BAM/л 
11  A95: 2,08BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
12  A95: 2,10BAM/л
 ДИЗ: 2,00BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
13  A95: 2,10BAM/л
 ДИЗ: 2,01BAM/л
 ГАЗ: 1,13BAM/л 
14  A95: 2,10BAM/л
 ДИЗ: 2,01BAM/л
 ГАЗ: 1,13BAM/л 
15  A95: 2,10BAM/л
 ДИЗ: 2,01BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
16  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,01BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
17  A95: 2,13BAM/л
 ДИЗ: 2,01BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
18  A95: 2,13BAM/л
 ДИЗ: 2,02BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
19  A95: 2,13BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
20  A95: 2,13BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
21  A95: 2,14BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
22  A95: 2,14BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
23  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
24  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
25  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л 
26  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
27  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
28  A95: 2,15BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
29  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
30  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,12BAM/л 
31  A95: 2,12BAM/л
 ДИЗ: 2,05BAM/л
 ГАЗ: 1,11BAM/л