лв./л
лв./л
лв./л
може да добавите снимка на таблото с цените (незадължително)