<< Април 2024 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 2,66BAM/л
 ДИЗ: 2,65BAM/л
 ГАЗ: 1,26BAM/л 
2  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
3  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,65BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
4  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
5  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
6  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
7  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,25BAM/л 
8  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,24BAM/л 
9  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,64BAM/л
 ГАЗ: 1,24BAM/л 
10  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,66BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
11  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,66BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
12  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,67BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
13  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,68BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
14  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,68BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
15  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,71BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
16  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,71BAM/л
 ГАЗ: 1,29BAM/л 
17  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,69BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
18  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
19  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,69BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
20  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,69BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
21  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,69BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
22  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
23  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
24  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
25  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
26  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
27  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
28  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
29  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,71BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л 
30  A95: 2,65BAM/л
 ДИЗ: 2,70BAM/л
 ГАЗ: 1,27BAM/л