Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,29 лв. -0,01 2,21 лв. -0,01 0,71 лв. +0.00
Андора 2,13 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Армения 1,18 лв. -0,01 1,11 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,26 лв. +0.00 2,20 лв. -0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,75 лв. +0.00 2,86 лв. -0,01 1,19 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,98 лв. +0.00 1,94 лв. -0,01 1,06 лв. +0.00
България eu 1,96 лв. +0.00 1,96 лв. +0,01 1,01 лв. +0.00
Хърватия eu 2,49 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Кипър eu 2,19 лв. +0.00 2,26 лв. -0,01
Чехия eu 2,17 лв. +0.00 2,07 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Дания eu 2,93 лв. +0.00 2,56 лв. -0,01
Естония eu 2,61 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,06 лв. +0,04 2,86 лв. +0,03
Франция eu 2,90 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,23 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,77 лв. +0.00 2,51 лв. -0,01 1,28 лв. +0.00
Гърция eu 3,02 лв. -0,01 2,52 лв. +0.00 1,62 лв. -0,01
Унгария eu 2,21 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 2,76 лв. +0.00 2,66 лв. -0,01
Ирландия eu 2,61 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,02 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,22 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,45 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Литва eu 2,28 лв. +0,01 2,16 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,39 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Северна Македония 2,03 лв. +0.00 1,73 лв. -0,01 1,03 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,64 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,45 лв. -0,01 2,82 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Норвегия 3,14 лв. +0,02 2,92 лв. +0,02 1,56 лв. +0,01
Полша eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Португалия eu 3,06 лв. -0,02 2,75 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Румъния eu 2,05 лв. +0,10 2,05 лв. +0,08 1,05 лв. +0,06
Русия 1,05 лв. +0.00 1,06 лв. +0,01 0,56 лв. +0.00
Сърбия 2,36 лв. -0,01 2,50 лв. +0.00 1,35 лв. -0,01
Словакия eu 2,53 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Словения eu 2,16 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Испания eu 2,49 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,94 лв. +0.00 3,04 лв. -0,01 2,16 лв. -0,01
Швейцария 2,73 лв. -0,01 2,89 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Турция 1,64 лв. -0,03 1,50 лв. -0,02 0,92 лв. -0,01
САЩ 1,06 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Украйна 1,57 лв. +0,01 1,54 лв. +0,01 0,88 лв. -0,01
Великобритания eu 2,75 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00